Исус Санчес

Страстен към света на технологиите, прилаган във всяка област, за да улесни нашето ежедневие. Вкусът ми към електронните устройства ме кара да ги анализирам от различни ъгли, да ги познавам и да мога да ги използвам по най-добрия начин, като по този начин допринасям за техния полезен живот възможно най-дълго.

Хесус Санчес е написал 56 статии от август 2020 г.