Ježíš Sanchez

Vášnivý svět technologií aplikovaný na jakékoli pole, aby nám usnadnil každodenní život. Můj vkus po elektronických zařízeních mě vede k tomu, abych je analyzoval z různých úhlů, abych je znal a dokázal je používat co nejlépe, a tak přispíval k jejich životnosti co nejdéle.