Aaron Rivas

Roedd yr awdur a'r golygydd yn arbenigo mewn cyfrifiaduron, teclynnau, ffonau clyfar, smartwatches, gwisgoedd gwisgadwy, systemau gweithredu amrywiol, apiau a phopeth sy'n gysylltiedig â geek. Mentrais i fyd technoleg ers pan oeddwn yn blentyn ac, ers hynny, mae gwybod mwy amdano bob dydd yn un o fy swyddi mwyaf dymunol.