Iesu Sanchez

Yn angerddol am fyd technoleg a gymhwysir i unrhyw faes er mwyn hwyluso ein beunyddiol. Mae fy chwaeth am ddyfeisiau electronig yn fy arwain i'w dadansoddi o wahanol onglau, dod i'w hadnabod a gallu eu defnyddio yn y ffordd orau, a thrwy hynny gyfrannu at eu bywyd defnyddiol cyhyd â phosibl.