Hashtags Instagram Mwyaf Poblogaidd yn 2023

Hashtags Instagram Mwyaf Poblogaidd yn 2023

Y Hashtags Instagram Mwyaf Poblogaidd yn 2023 yn cael ei ddangos yn yr erthygl hon. Y syniad yw ei fod yn ddefnyddiol iawn nid yn unig i'r rhai sy'n chwilio am gynnwys newydd, ond hefyd i'r rhai sydd am roi mwy o gyrhaeddiad i'w cynnwys.

Mae angen deall pŵer hashnodau, nid yn unig ar Instagram, ond ar rwydweithiau cymdeithasol yn gyffredinol. Defnyddiwch nhw'n ddoeth fel y gall mwy o ddefnyddwyr fwynhau'ch postiadau, sy'n cymryd i ffwrdd o ennill dilynwyr newydd yn fuan iawn.

Beth yw hashnod a beth yw ei ddefnydd?

Tagiau

Cyn dechrau, rhaid i chi ddeall beth yw Hashtag, a fydd yn rhoi gwell syniad i chi o'r hyn y byddwn yn siarad amdano nesaf. Hashtags neu a elwir hefyd yn Sbaeneg fel labeli, yn elfennau a ddefnyddir mewn rhwydweithiau cymdeithasol amrywiolmegis Instagram, Facebook neu Twitter. Y syniad yw eu defnyddio i ddosbarthu ein cynnwys yn ôl pwnc a'i wneud yn haws dod o hyd iddo.

Yn rheolaidd, rhagflaenir y rhain gan y symbol hash neu bunt, “#”. Mae gan y system labelu hon ar gyfer cyhoeddiadau a cwmpas gwych o ran nifer y defnyddwyr, theori a gadarnhawyd gan arbenigwyr mewn marchnata digidol, dylanwadwyr neu hyd yn oed cyfryngau newyddion ledled y byd.

Mae yna achosion penodol, lle mae pwy bynnag sy'n cyhoeddi, yn manteisio ar y labeli sydd mewn tuedd, gan felly gyrraedd mwy o ddefnyddwyr. Gall y dull hwn ddod yn cleddyf daufiniog, oherwydd er eich bod yn cyrraedd mwy o bobl, efallai na fydd rhai yn cael eu difyrru i ddarganfod cynnwys allan o le yn yr Hashtag a chwiliwyd. Er gwaethaf yr arfer hwn yn rheolaidd, gellir ei adrodd fel sbam mewn rhai rhwydweithiau.

Offer i adnabod yr hashnodau Instagram mwyaf poblogaidd

Mae gwybodaeth yn bŵer, felly cyn i chi bostio, mae bob amser yn bwysig beth yw'r hashnodau sy'n tueddu. Mae hyn yn cynnig mantais werthfawr, yn enwedig i'r rhai sydd â nifer o gyfrifon ac sy'n mynnu eu bod yn cael eu gweld yn organig yn y gynulleidfa ddymunol.

Yn ffodus, mae yna nifer sylweddol o offer digidol sy'n eich cefnogi ar y llwybr hwn. Cofiwch fod angen tanysgrifiad ar lawer o'r rhain, ond mewn llawer o achosion mae'n werth cael eich cefnogaeth. Dyma rai y dylech chi eu gwybod.

Fanpage Karma

FanPageKarma

Rwy'n gwybod bod ganddo enw rhyfedd, ond y gwir yw ei fod yn blatfform sy'n helpu i reoli rhwydweithiau cymdeithasol. Fanpage Karma wedi cleientiaid mewn mwy na Gwledydd 180 ac mae ganddo fersiwn gyfyngedig am ddim. Yma gallwch chi astudio pa rai yw'r labeli mwyaf rhagorol yn ôl thema'r foment.

Cerddwr siarad

Cerddwr siarad

Gallwch chi ddweud hynny Cerddwr siarad mae'n arf pwerus. Mae'n mynd y tu hwnt i gysegru ei hun i rwydweithiau cymdeithasol, er ei fod hefyd yn eu hystyried. Eich nod go iawn yw cyflymu gwybodaeth defnyddwyr yn fyd-eang, dadansoddi newidynnau marchnata byd-eang. Gellir gwneud dadansoddeg cyfryngau cymdeithasol, mewn fformat sylfaenol, am ddim.

Hashtracking

olrhain cyflym

Os ydych chi'n hoffi syml, ond swyddogaethol, hashtracking.com Byddwch wrth eich bodd. Mae ganddo fodiwlau dadansoddi cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys Hashtags in rhwydweithiau fel Twitter ac Instagram. Os ydych chi eisiau ei wybod, gallwch ofyn am Dreial Am Ddim.

hastags.org

hashnod-org

hashtags.org wedi'i chysegru'n gyfan gwbl i'r hyn y mae ei enw yn ei ddangos, dadansoddi, cymharu ac olrhain labeli. Mae ganddo sawl dull, gan amlygu un am ddim sydd ond angen cofrestriad cyflym.

Awgrymiadau i ychwanegu'r hashnodau Instagram mwyaf poblogaidd

Hashtags Instagram Mwyaf Poblogaidd

Yr hashnodau Instagram mwyaf poblogaidd ni ddylid ei ddefnyddio ar hap, mae angen cynllunio ei ddefnydd ac mewn llawer o achosion i drefnu yn seiliedig ar strategaethau. Rhag ofn bod gennych ddiddordeb, rwy'n cynnig rhai awgrymiadau i chi sydd wedi fy ngwasanaethu mewn ffordd wych.

 1. defnyddiwch # bob amser: Gall hyn ymddangos fel rhywbeth sylfaenol iawn, ond y gwir yw bod platfformau fel Instagram yn ei gwneud yn ofynnol i'r symbol nodweddiadol gael ei gymryd fel labeli.
 2. Peidiwch â defnyddio nodau arbennig, atalnodi neu acenion: Rydyn ni i gyd yn hoffi ysgrifennu'n dda, ond y gwir yw nad oes gan y tagiau, ar y cyfan, ysgrifen dda, felly bydd y cyrhaeddiad yn fwy os byddwch chi'n ysgrifennu'ch hashnodau heb acenion, marciau atalnodi neu gymeriadau arbennig.
 3. peidiwch â defnyddio gofodau: Nid oes bylchau byth ar labeli, hyd yn oed os ydynt yn ymadroddion. Er mwyn ei gwneud yn glir bod yna sawl gair, dechreuwch bob un gyda phrif lythyren, er enghraifft #MovilForum. Credwch fi bydd yn cael ei ddeall.
 4. Ychwanegwch nhw yn y sylw: Mae yna sawl ffordd o ychwanegu eich Hashtags, ond un sy'n eithaf trawiadol yw ceisio eu gwneud yn naturiol o fewn y sylw troedyn. Wrth gwrs, ni fyddwch yn gallu eu rhoi i gyd yno, gan eich gorfodi i ychwanegu'r gweddill mewn paragraff arall neu hyd yn oed yn union ar ôl ei gilydd.
 5. Peidiwch â defnyddio mwy nag 8: Er bod Instagram yn caniatáu defnyddio hyd at 30 # mewn post, yn ôl ystadegau, gall mwy na 8 haneru ymgysylltiad. Efallai nad yw'n ymddangos fel llawer, ond mae'r metrig hwn yn bwysig iawn, gan ei fod yn cymharu eich cyrhaeddiad â'r rhyngweithiadau a dderbyniwyd. Weithiau nid cyrhaeddiad yw popeth.

Gwybod pa rai yw'r hashnodau Instagram mwyaf poblogaidd ar hyn o bryd

Rhifol

Mae'r amser wedi dod i chi wybod yr hashnodau Instagram mwyaf poblogaidd ar adeg ysgrifennu'r post hwn. Bydd y rhestr hon yn cael ei threfnu fel y gallwch ddewis yn well pa rai i'w defnyddio. Cofiwch gymryd yr awgrymiadau a roddais i chi i ystyriaeth yn yr adran flaenorol, dyna'r allweddi i fuddugoliaeth.

Hashtags am gastronomeg

Gastronomeg

Yn ymroddedig i frandiau a phobl sy'n gweithio gyda bwyd a'i gyflwyniad. Mae'n werthfawr tynnu sylw ato rhinweddau delwedd i ddal y defnyddwyr mewn ffordd wych.

 • #Instafood
 • #Food
 • #PornBwyd
 • # hyfrydwch
 • #fegan
 • # LlaethDydd
 • #Heb glwten
 • #organig
 • #Bwyd iachus
 • # Cinio
 • #Brecwast

Hashtags am y Swyddfa Gartref

Swyddfa Gartref

Yn cael ei ddefnyddio gan ddefnyddwyr sy'n gweithio gartref neu hyd yn oed yn edrych i recriwtio gweithwyr neu bartneriaid newydd.

 • #Gweithio gartref
 • #Gweithio gartref
 • #Swyddfa Cartref
 • #Normal
 • #GofodGwaith
 • #Gwaith Cartref
 • #Dylunio
 • #DevCartref
 • #AmserGwaith
 • #CoWeithio

Hashtags am Farchnata

Marchnata

Popeth yn ymwneud â byd marchnata. Dylech gadw mewn cof nad yw'n dda gosod brand penodol nad yw wedi'i gynnwys yn y cyhoeddiad fel label, oherwydd oherwydd hawlfraint gallent ddileu'r cyhoeddiad neu hyd yn oed wahardd y cyfrif.

 • # Marchnata
 • #Gwerthiant
 • #Marchnata
 • #Brandio
 • #Rhwydweithiau cymdeithasol
 • #Rhwydweithio
 • Marchnata #Digital
 • #hysbysebu
 • # Siop ar-lein
 • #eFasnach
 • #DylunioBrand

Hashtags am Ffasiwn

Ffasiwn

Meddwl am yr holl bobl sy'n byw, yn anadlu ac yn ysgogi gydag arddull, ymddangosiad a chynhyrchion newydd i gyfrannu at harddwch naturiol pobl. Mae’n ceisio rhoi cyffyrddiad arbennig i’r cynnwys a’i ddangos o safbwynt unigryw a thrawiadol iawn, yn gysylltiedig â’r duedd bresennol.

 • #InstaFfasiwn
 • #Fashion
 • #Ffasiwnwr
 • #hardd
 • #InstaBeauty
 • #Ffasiwn achlysurol
 • #InstaStyle
 • #Gofal personol
 • #GofalWyneb
 • # Colur
 • # Ategolion
 • #harddwch ac iechyd
 • #harddwch naturiol

Hashtags am Fusnes

Busnes

Pan fyddwch chi eisiau i bawb wybod am eich prosiectau neu hyd yn oed os ydych chi am i bobl newydd ymuno, bydd y tagiau hyn yn help mawr. Ysgogwch eraill gyda'r tagiau hyn.

 • #ymgymeriad
 • #busnes
 • #Cwmni
 • #Cychwyn
 • #Busnes Bach
 • #Nôl
 • #Nôl
 • #Arweinyddiaeth
 • #Rhyddid Ariannol
 • #Bos ei hun
 • # digonedd
 • #DynBusnes
 • #GwraigBusnes

Hashtags am Dechnoleg

Tecno

Mae'r byd technolegol yn eang iawn a gellir ymdrin â llawer o bynciau. Anelwch at ddefnyddwyr newydd i ddysgu am dechnolegau newydd neu hyd yn oed eich gwaith eich hun gyda'r penaethiaid hyn.

 • #Android
 • #iOS
 • #datblygwr
 • #Gwyddoniaeth
 • #Cyfrifiadur
 • #Dylunio digidol
 • #gwe
 • #datblygu gwe
 • #Rhaglenu
 • #rhyngwyneb
 • #Defnyddiwr

Hashtags am Deithio

Teithio

Dangoswch eich teithiau i filoedd o bobl ar rwydweithiau cymdeithasol neu gwahoddwch nhw i ddarganfod y rhyfeddodau rydych chi'n ymweld â nhw neu'n eu darganfod.

 • #InstaTravel
 • #Teithio yw byw
 • #TeithioAddict
 • #Travel
 • # machlud
 • #Cyrchfan
 • #Bywyd da
 • #FlyTo
 • #Maes Awyr
 • #GastronomegLleol
 • #Taith Ffordd

Hashtags mewn themâu cyffredinol

TBT

Mae'r rhain yn elfennau cyffredinol, sy'n tueddu i ddal sylw nifer fawr o bobl, yn enwedig y rhai sy'n pori'n gyffredinol. Bydd y rhain yn eich helpu mewn ffordd ardderchog, ond byddwch yn ofalus i beidio â mynd y tu allan i'r thema rydych chi'n ei phenderfynu.

 • #Instagood
 • #Instagram
 • #LlunYDiwrnod
 • #Bore da
 • #TBT
 • #Art
 • #Teulu
 • #HoffiAmDebyg
 • # Ffotograffiaeth
 • #Friends
 • #Eiliadau
 • #cofiadwy
 • #Arddull
 • #hapus
 • #Cystadleuaeth
 • #Draw
 • #Ffilm
 • #cerddoriaeth
 • #Nature
 • #GwaithOut
 • #LlunYDiwrnod
 • #esthetig
 • # Ymadroddion
 • #Hiwmor
 • #ffit
 • #tren
 • #InstaTime
Sut i Weld Postiadau Wedi'u Hoffi ar Instagram
Erthygl gysylltiedig:
Sut i Weld Postiadau Wedi'u Hoffi ar Instagram

Roedd hon yn rhestr eithaf cyflawn o'r Hashtags Instagram mwyaf poblogaidd ar gyfer 2023. Cofiwch hynny Nid yw pob ymgyrch neu gyhoeddiad yr un peth, felly mae'n rhaid i chi ddiffinio'n iawn y tagiau y byddwch yn eu defnyddio.

Un argymhelliad olaf y gallaf ei gynnig yw amrywio labeli o ran eu cwmpas, yn bennaf yn cyrraedd y gynulleidfa darged y gwnaethoch ei segmentu yn eich strategaeth.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Blog Actualidad
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.