پاکو ال گوتیرز

من که علاقه زیادی به فناوری و ابزارها دارم ، به خصوص دوست دارم با تلفن های هوشمند و بازی های رایانه ای به روز باشم. به همین دلیل من در جستجوی مجله ها ، وب سایت های رسمی و سایر مواردی هستم که در این موضوعات تخصص دارند تا وقتی چیز جدیدی در بازار ظاهر شد ، آن را تجزیه و تحلیل کنید و آموزش های لازم را بنویسید تا به دیگران کمک کند بهترین استفاده را از آن ببرند.

Paco L Gutiérrez از ژوئیه سال 31 2020 مقاله نوشت