کریستین گارسیا

من از بدو تولد در زمینه محاسبات بوده ام. من از نسلی هستم که با ویندوز XP بزرگ شده ام و بعداً مجبور شدم از طریق ویستا استفاده کنم. من روزانه از macOS استفاده می کنم و با لینوکس اشتباه کردم. من عاشق خرابکاری در انواع سیستم ها هستم و اگر آنها مرا دیوانه نمی نامیدند ، آندروید را در جیب سمت چپ و یک آیفون را در سمت راست خود حمل می کردم.

کریستین گارسیا از آوریل 70 تاکنون 2021 مقاله نوشته است