જોકવિન ગાર્સિયા કોબો

વ્યવસાયે ઇતિહાસકાર, નવી ટેકનોલોજીનો પ્રેમી, હું પરિવર્તનની પ્રક્રિયામાં છું પણ તેમ છતાં હું ગેજેટ્સ, નવી ટેકનોલોજી અને ફ્રી સોફ્ટવેર પ્રત્યેનો મારો પ્રેમ છોડતો નથી. તાજેતરના વર્ષોમાં મેં મારી જાતને ફ્રી સwareફ્ટવેરની વાતને માણવા અને ફેલાવવાનો પ્રયાસ કરવા માટે સમર્પિત કર્યું છે, એક સખત માર્ગ જે હું હજી પણ અનુસરી રહ્યો છું ...

જોકિન ગાર્સિયા કોબોએ ઓગસ્ટ 1 થી 2021 લેખ લખ્યા છે