ការហៅទូរស័ព្ទ iPhone លាក់

របៀបហៅលេខទូរស័ព្ទដែលបានរារាំងខ្ញុំ

ប្រសិនបើអ្នកបានមកដល់អត្ថបទនេះហើយនោះគឺដោយសារតែលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកត្រូវបានរារាំងដោយបុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយ ...

បើកឯកសារ XML

វិធីបើកឯកសារ .xml

នៅវេទិកាទូរស័ព្ទចល័តយើងបានបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទមួយចំនួនធំដែលយើងពន្យល់ពីអ្វីដែលជាឯកសារ។ ឌីអិល, ជេសុន, ។ រ៉ា,, ... ។

ម៉ាស៊ីនមេភីអេសខេនលីន VPN បានបដិសេធឯកសារអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់អ្នក - អ្វីដែលត្រូវធ្វើ?

Avast SecureLine VPN គឺជាកម្មវិធីដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតតាមរយៈម៉ាស៊ីនមេដែលមានសុវត្ថិភាព។ ការធានាសុវត្ថិភាពនេះគឺ ...

វិញ្ញាបនប័ត្រឌីអិនអាយផុតកំណត់

វិញ្ញាបនបត្រ DNI ផុតកំណត់៖ តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបន្តវា?

មនុស្សកាន់តែច្រើនត្រូវការឌីអិនអេអេឡិចត្រូនិចដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីច្បាប់សារពើពន្ធឬហិរញ្ញវត្ថុពីផ្ទះ។ ច្រើនរបស់វា…

សេវាកម្មអូឌីយ៉ូមិនឆ្លើយតប

វិធីជួសជុលសេវាកម្មអូឌីយ៉ូមិនឆ្លើយតបនៅក្នុងវីនដូ

តើអ្នកជាអ្នកប្រើប្រាស់វីនដូ ១០ ហើយតើវាបានកើតឡើងចំពោះអ្នកដែលសេវាកម្មអូឌីយ៉ូមិនឆ្លើយតប? ជាធម្មតានេះជាអកុសល ...

ឡាវ៉ាសូហ្វ៖ តើវាជាអ្វីហើយវារួមបញ្ចូលអ្វីខ្លះ

ដើម្បីនិយាយអំពីឡាវ៉ាសូហ្វថាតើវាជាអ្វីនិងអ្វីដែលយើងនឹងប្រើវាដំបូងយើងត្រូវតែបញ្ជាក់ថាយើងមាន ...