Этикалык хакерлик деген эмне жана ал эмнеден турат?

Этикалык хакерлик деген эмне жана ал эмнеден турат?

Дүйнөнүн маалыматтык жана технологиялык жаңылыктары, адатта, инфраструктуралардагы, жабдуулардагы, системалардагы аялуу жерлерди ачуу жана пайдалануу жөнүндө жаңылыктарга бай...