Эдер Феррено

Редактор бош убактымда. Смартфондорго берилип, аны жакшыраак колдонуунун жаңы жолдорун, жаңы колдонмолорду же оюндарды сиздер менен бөлүшөбүз.

Эдер Феррено 95 -жылдын августунан бери 2021 макала жазган