рекламалоо
Hardware

Аппараттык жана программалык камсыздоо: Ар бири эмнени билдирет?

Эгерде биз компьютерлер же маалыматтык технологиялар жөнүндө сөз кыла турган болсок, анда столдо эки негизги сөз болушу сөзсүз болот: Аппараттык камсыздоо жана Программалык камсыздоо, биномдук...