ජොකින් ගාර්ෂියා කෝබෝ

වෘත්තියෙන් ඉතිහාසඥයා, නව තාක්‍ෂණ වලට පෙම්වතා, මම වෙනස් වීමේ ක්‍රියාවලියක යෙදී සිටියත්, ගැජට්, නව තාක්‍ෂණයන් සහ නොමිලේ මෘදුකාංග කෙරෙහි ඇති ඇල්ම මම අත් නොහරිමි. මෑත වසර කිහිපය තුළදී, මම තවමත් අනුගමනය කරන දුෂ්කර මාවතක් වන නිදහස් මෘදුකාංග පිළිබඳ වචනය රස විඳීමට සහ ව්‍යාප්ත කිරීමට උත්සාහ කිරීමට මම කැප වී සිටියෙමි ...

ජෝකින් ගාර්ෂියා කොබෝ 1 අගෝස්තු මාසයේ සිට ලිපි 2021 ක් ලියා ඇත