පැකෝ එල් ගුටරෙස්

තාක්‍ෂණය සහ ගැජට් ගැන දැඩි උනන්දුවක් දක්වන මම විශේෂයෙන් කැමතියි ස්මාර්ට් ෆෝන් සහ පරිගණක ක්‍රීඩා සමඟ යාවත්කාලීනව සිටීමට. මෙම මාතෘකා පිළිබඳ විශේෂ ize දැනුමක් ඇති සඟරා, නිල වෙබ් අඩවි සහ වෙනත් අය ගැන මම විමසිල්ලෙන් සිටින්නේ ඒ නිසා වෙළඳපොලේ අලුත් දෙයක් එළියට එන විට, එය විශ්ලේෂණය කර නිබන්ධන ලිවීමට අන් අයට එයින් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගත හැකිය.

පැකෝ එල් ගුටරෙස් 31 ජූලි මාසයේ සිට ලිපි 2020 ක් ලියා ඇත