මෙවලම් තීරුව වචනය අතුරුදහන් වේ

වර්ඩ් හි මෙවලම් තීරුව අතුරුදහන් වී ඇත, මම කුමක් කරන්නද?

ඔබ මයික්‍රොසොෆ්ට් වර්ඩ් භාවිතා කරන්නෙකු නම්, කිසි විටෙකත් නොකියූ බොහෝ මෙවලම් එහි ඇති බව ඔබ දැන ගනු ඇත ...

වචනයට අකුරු එකතු කරන්න

වර්ඩ් වලට අතිරේක අකුරු එකතු කරන්නේ කෙසේද?

මයික්‍රොසොෆ්ට් වර්ඩ් හි පෙරනිමි අකුරු නීරසද පුනරාවර්තනයද? ඔබ මෙම ලිපිය කියවා අවසන් කරන විට ...

publicidad