Daniel Terrasa

Blogger zapálený pre nové technológie, ochotný podeliť sa o svoje návody na písanie vedomostí a analýzy, aby ostatní mohli poznať všetky vlastnosti, ktoré majú rôzne pomôcky. Je nemožné si predstaviť, aký bol život pred internetom!