Daniel Terrasa

Blogger i apasionuar pas teknologjive të reja, i gatshëm për të ndarë njohuritë e mia duke shkruar udhëzime dhe analiza në mënyrë që të tjerët të dinë të gjitha karakteristikat që kanë pajisje të ndryshme. E pamundur të imagjinohet se si ishte jeta para Internetit!