แอรอนริวาส

นักเขียนและบรรณาธิการที่เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ แก็ดเจ็ต สมาร์ทโฟน สมาร์ทวอทช์ อุปกรณ์สวมใส่ ระบบปฏิบัติการต่างๆ แอพ และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเกินบรรยาย ฉันผจญภัยในโลกแห่งเทคโนโลยีตั้งแต่ยังเป็นเด็ก และตั้งแต่นั้นมา การได้รู้มากขึ้นทุกวันก็เป็นหนึ่งในงานที่ฉันพอใจที่สุด

Aaron Rivas เขียน 25 บทความตั้งแต่พฤษภาคม 2021