คริสเตียนการ์เซีย

ฉันอยู่ในคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ฉันเกิด ฉันมาจากรุ่นที่เติบโตมากับ Windows XP และต่อมาต้องใช้ Vista ฉันใช้ macOS เป็นประจำทุกวันและเล่นซอกับ Linux ฉันชอบยุ่งกับระบบทุกประเภท และถ้าพวกเขาไม่เรียกฉันว่าบ้า ฉันจะพก Android ไว้ในกระเป๋าข้างซ้ายและ iPhone ข้างขวา

Cristian Garcíaเขียนบทความ 70 บทความตั้งแต่เดือนเมษายน 2021