Isaac

Nagtatrabaho ako bilang isang guro ng mga kurso sa pangangasiwa ng mga sistema ng GNU/Linux upang maghanda para sa mga opisyal na sertipikasyon ng LPIC at Linux Foundation. May-akda ng The World of Bitman, isang encyclopedia sa microprocessors, at iba pang manwal ng teknolohiya. Lalo kong pinangungunahan ang mga paksa sa mga operating system at arkitektura ng computer. At kasama rin doon ang mga mobile device, dahil ang mga ito ay mga computer na may operating system ng Android.