Andrés Leal

Mula pa noong bata pa ako ay napaka-curious na ako sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa pag-unlad ng siyensya at teknolohiya, lalo na ang mga nagpapadali at nakakaaliw sa ating buhay. Gustung-gusto kong manatiling napapanahon sa mga pinakabagong balita at uso, at ibahagi ang aking mga karanasan, opinyon at payo tungkol sa kagamitan at gadget na ginagamit ko. Ito ang nagbunsod sa akin na maging isang web writer mahigit limang taon na ang nakalipas, na pangunahing nakatuon sa mga Android device at Windows operating system. Natuto akong ipaliwanag sa simpleng salita kung ano ang masalimuot para madaling maintindihan ng mga mambabasa ko.