Ignacio Sala

Máy tính đầu tiên của tôi là Amstrad PCW, chiếc máy tính mà tôi bắt đầu thực hiện những bước đầu tiên trong lĩnh vực máy tính. Ngay sau đó, chiếc 286 đã đến tay tôi, nhờ đó tôi có cơ hội thử nghiệm DR-DOS (IBM) và MS-DOS (Microsoft) ngoài các phiên bản đầu tiên của Windows ... Sức hấp dẫn mà thế giới khoa học máy tính Vào đầu những năm 90, đã định hướng cho tôi nghề lập trình viên. Tôi không phải là người không thích các tùy chọn khác, vì vậy tôi sử dụng cả Windows và macOS hàng ngày và thỉnh thoảng sử dụng bản phân phối Linux không thường xuyên. Mỗi hệ điều hành đều có điểm tốt và điểm xấu. Không có cái nào tốt hơn cái khác. Điều tương tự cũng xảy ra với điện thoại thông minh, không phải Android tốt hơn và iOS cũng không tệ hơn. Chúng khác nhau và vì tôi thích cả hai hệ điều hành nên tôi cũng sử dụng chúng thường xuyên.