Joaquin Garcia Cobo

Là một nhà nghiên cứu lịch sử, người yêu thích Công nghệ mới, tôi đang trong quá trình thay đổi nhưng tôi vẫn không từ bỏ tình yêu của mình với các thiết bị, Công nghệ mới và Phần mềm miễn phí. Trong những năm gần đây, tôi đã tận tâm tận hưởng và cố gắng truyền bá phần mềm Miễn phí, một con đường khó khăn mà tôi vẫn đang theo ...

Joaquin García Cobo đã viết 1 bài báo kể từ tháng 2021 năm XNUMX