Daniel Terrasa

Biên tập viên chuyên về các vấn đề công nghệ và internet với hơn mười năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực truyền thông kỹ thuật số khác nhau. Tôi đã từng làm biên tập viên và người sáng tạo nội dung cho các công ty thương mại điện tử, truyền thông, tiếp thị và quảng cáo trực tuyến. Tôi cũng đã viết trên các trang web kinh tế, tài chính và các lĩnh vực khác. Công việc của tôi cũng là niềm đam mê của tôi. Bây giờ, thông qua các bài viết của tôi trên Diễn đàn Móvil, tôi cố gắng khám phá tất cả tin tức và cơ hội mới mà thế giới thiết bị di động mang lại cho chúng ta mỗi ngày. Hãy tham gia cùng tôi trong cuộc phiêu lưu này để tìm kiếm công nghệ được hiểu là động cơ có thể cải thiện cuộc sống của chúng ta.