Eder Ferreno

Biên tập viên trong thời gian rảnh rỗi của tôi. Bị ám ảnh bởi điện thoại thông minh và luôn khám phá những cách mới để sử dụng nó tốt hơn, các ứng dụng hoặc trò chơi mới để chia sẻ với bạn.