ජේසු සැන්චෙස්

අපගේ එදිනෙදා පහසුකම් සැලසීම සඳහා ඕනෑම ක්ෂේත්‍රයකට යොදන තාක්‍ෂණික ලෝකය පිළිබඳ දැඩි උනන්දුවක්. ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ සඳහා මගේ රුචිකත්වය නිසා ඒවා විවිධ කෝණවලින් විශ්ලේෂණය කිරීමටත්, ඒවා දැන හඳුනා ගැනීමටත් ඒවා හොඳම ආකාරයෙන් භාවිතා කිරීමටත් හැකි වන අතර එමඟින් හැකි තාක් දුරට ඔවුන්ගේ ප්‍රයෝජනවත් ජීවිතයට දායක වේ.

ජෙසීස් සාන්චෙස් 56 අගෝස්තු මාසයේ සිට ලිපි 2020 ක් ලියා ඇත