William Garcia

Đam mê công nghệ, tin học và ham học hỏi. Sinh viên máy tính tại Đại học Carabobo. Tôi thích viết lách và chia sẻ nghiên cứu của mình với những người khác: không có người nào sành sỏi hơn người dạy học. Trong 3 năm, tôi đã làm công việc viết nội dung cho nhiều trang web, chuyên về công nghệ, tiện ích, ứng dụng, phát triển và các vấn đề thời sự, trong thời gian rảnh rỗi, tôi thích đọc và nghiên cứu lập trình.