Ukubingelela kukakhisimusi wango-2022

Izilokotho ezinhle zikaKhisimusi zango-2022

Amaviki ambalwa nje ukuya kuKhisimuzi, futhi ngenyanga ka-December, i- Ulale kahle futhi unyaka omusha ususondele, isasasa lalezi zinsuku ezinhle alenzi lutho ngaphandle kokukhula kithi. Akekho ongayeka ukucabanga ngalokho dinner joyous at the Disemba 24 futhi kukho konke esifuna ukuveza kulabo abakhona ngaleso sikhathi (ikakhulukazi labo abanezihlobo ezikude kwelinye idolobha noma izwe bazowuqonda lo muzwa).

Kodwa abanye bethu abakahle kangako ekuvezeni imizwa yethu —futhi kuyaqondakala, akusho nhlobo ukuthi umoya kaKhisimusi awukho kini—nakuba noma kunjalo sifuna ukumangaza izihlobo zethu ngomyalezo omuhle. Ungakhathazeki nganoma yini, lezi zinsuku akufanele ukhathazeke ngazo. Labo be-Móvil Forum bakuqoqele yona Imikhonzo emihle kaKhisimusi ka-2022 ukuze uthole ugqozi. Zisebenzise ukuze unikeze imilayezo ekhuthazayo kwabathandekayo bakho, noma ngabe udidekile ngezinhlamvu.

Imikhonzo emihle kaKhisimusi yango-2022: Eyomndeni, abangani, osebenza nabo kanye nombhangqwana

imikhonzo emifushane kaKhisimusi

Izilokotho zami ezinhle

Ake siqale ngezinye izibingelelo ezimfushane zikaKhisimusi ezingaba zinhle kunoma iyiphi incwadi kungakhathaliseki ukuthi uyinikezela kubani.

 1. Ukhisimusi Omuhle Nonyaka Omusha Ojabulisayo.
 2. Ngikufisela okuhle kakhulu ukuze ungalokothi untule uthando futhi uphile uzungezwe injabulo.
 3. Ho Ho Ho! Ngethemba ukuthi uziphathe kahle kulo nyaka. Jabulela Ukhisimusi!
 4. Sengathi zonke izinsuku zalo nyaka zingajabula futhi ziqhakaze, ziyizifiso zami kulo Khisimusi noNyaka Omusha.
 5. Ngikufisela ubusuku obuhle obugcwele ukuhleka nokuchuma.
 6. Jabulela Ukhisimusi! Nginifisela okuhle kodwa ngo-2023.
 7. Kwangathi zonke izifiso ezincane ohlwini lwakho zingafezeka ngonyaka ozayo. Jabulela Ukhisimusi!
 8. Ngikufisela wena nomndeni wakho ukuthula, impilo, injabulo nokuchuma onyakeni ozayo.
 9. UKhisimusi omuhle futhi kwangathi ungathola izibusiso ezingapheli ngalolu suku!
 10. Kuwe yonke injabulo, injabulo namakhukhi kulo Khisimusi.

Imikhonzo kaKhisimusi emndenini

Manje ake sibone ezinye Imikhonzo kaKhisimusi yokunika izihlobo zakho ngezincwadi, ngemiyalezo noma esidlweni sakusihlwa sikaKhisimusi uqobo.

 1. Kwangathi uthando nenjabulo kungabusa emzini wakho kulo Khisimusi.
 2. Ukuchitha loKhisimusi nawe/nawe kuyisipho esihle kakhulu uNkulunkulu anganginika sona.
 3. Akusho lutho ukuthi ukude noma eduze. Engikufunayo nje ukuthi ujabule ngalolu suku oluhle.
 4. Kwangathi lo Khisimuzi ungakhanya, ulethe injabulo, uthando kanye nonyaka omusha ogcwele ukukhanya nethemba.
 5. Nginenhlanhla yokuthola isipho esihle kakhulu unyaka nonyaka: Wena!
 6. Ngithandazela ukuthi umoya weqiniso kaKhisimusi ukhanye enhliziyweni yakho futhi ukhanyise indlela yakho.
 7. Sengathi lo Khisimusi ungaba nokuthula, uthando nenjabulo kubo bonke.
 8. Ngemva kwesihlahla, imihlobiso kanye newayini, incazelo yangempela kaKhisimusi iyaboniswa. Ukuhlangana nomndeni kubaluleke kakhulu. Jabulela Ukhisimusi!
 9. Sengathi uNkulunkulu angakuthela izibusiso ngalenkathi yamaholide.
 10. Ngicabanga ngawe ngothando oluningi, injabulo kanye nentokozo. Ngiyabonga ngokunginika izibusiso eziningi kulo Khisimusi.

Ukubingelela kukaKhisimusi kubangani bakho

Omunye unyaka ukuqoqa izikhathi imilingo

Ungakhohlwa abangani bakho. Bafanelwe futhi ukuhalalisela okuhle ngalo Khisimusi njengalokhu:

 1. Nawe/nabafana bami… zonke izinsuku uKhisimusi. Siyabonga ngokuba lapha!
 2. Noma yini enhle. Okucabangayo kubalulekile. Noma yini ekujabulisayo. Ngiyethemba ukuthi uKhisimusi uza kini futhi onyakeni omusha.
 3. Omunye unyaka ukuqoqa izikhathi zomlingo futhi ukhumbule izikhathi ezedlule. UKhisimusi omuhle mngane!
 4. UKhisimusi ugcwele uthando, injabulo kanye nokujabula. Ngicela udlulisele lomlayezo kuwo wonke umuntu ukusabalalisa ukukhanya kwalolu suku oluhle kangaka.
 5. Ngifisela wena nomndeni wakho ukuthula nenjabulo enkulu kulesi sikhathi sikaKhisimusi.
 6. Ukufisela ukhisimusi wakho ukhanye ngenjabulo yemikhosi, njengenkanyezi ekhanyayo oyiyo.
 7. Ngabantu abafana nawe abenza uKhisimusi ube umcimbi ongcwele futhi onenjongo. Jabulela Ukhisimusi!
 8. Uhlala ukhanyisa umhlaba wami. Yingakho zonke izinsuku engizichitha nawe ngizizwa njengoKhisimusi.
 9. Izipho ziyafika zidlule, okubaluleke kakhulu abantu abakhanyisa izimpilo zethu unyaka wonke. Ngakho ngiyabonga.
 10. Kulokhisimusi sengathi ukukhanya kweNkosi kungakhanyisa indlela yakho futhi ikutholele izibusiso eziningi wena nomndeni wakho.

Ukubingelela kukaKhisimusi kosebenza nabo

Ukhisimusi sisamile emsebenzini

Ngabe uzoba cishe wonke u-December 24 emsebenzini? Thatha ithuba lokunikeza umlayezo omuhle kozakwenu njengalaba:

 1. Ukhisimusi omuhle, ube nonyaka oyimpumelelo nokukhushulwa esikhundleni.
 2. Yebo ukhisimusi sisabambekile emsebenzini. Kodwa ukucabanga ngakho... ukukwazi ukwabelana nozakwethu namuhla kuhle ngempela!
 3. Isisebenzi esihle njengawe senza indawo yokusebenza ibekezeleleke. Iba neholide elihle.
 4. Ngifisela bonke ozakwethu uKhisimusi omuhle nonokuthula nomndeni wakho wonke, abangani, uthando oluningi futhi ngokuqinisekile nezipho eziningi.
 5. Ngikufisela izibusiso eziningi ezivela kuNkulunkulu onyakeni ozayo. Ube nokhisimusi omuhle.
 6. Nginenhlanhla ukuba nomuntu osebenza naye ofana nawe. Siyabonga ngokwenza ihhovisi libe indawo ejabulisayo.
 7. Ngifisa sengathi bonke engisebenza nabo bangaba noKhisimusi omuhle kulo nyaka futhi vele bathole izipho eziningi kuwo wonke umuntu.
 8. Siyabonga ngokuba hhayi nje inkampani enkulu kodwa futhi umuntu omangalisayo. Ungayeki ukujabulela le sizini. Uthando oluningi nokuchuma kuwe.
 9. Siyabonga ngesikhuthazo ehhovisi. Ngethemba ukuthi uNkulunkulu uzokunika injabulo efanayo kanye nenkulu injabulo kulo Khisimusi.
 10. Kuyilungelo ukusebenza nomuntu onethalente njengawe. Ngethemba ukuthi uzosijabulela ngokugcwele isikhathi sikaKhisimusi.

amakhadi kakhisimusi ahlekisayo

inhlanhla ube nokhisimusi omuhle

Izibusiso eziningi, izifiso ezinhle kanye nokubonga, ngokuvamile kuyifomula yanoma iyiphi incwadi kaKhisimusi. Ake sikuguqule lokho! nazi ezinye ukuhalalisela okuhlekisayo:

 1. Ngikufisela ukhisimusi omuhle ogcwele izikhathi ezimnandi newayini elingcono nakakhulu.
 2. Ngithemba ukuthi uyasithanda isipho ocele ukuthi ngikuthengele sona. Jabulela Ukhisimusi!
 3. Ngifuna ukumamatheka kwakho kube kukhulu njengesikweletu sakho sekhadi lesikweletu. Sikufisela inhlanhla futhi ujabule. Jabulela Ukhisimusi!
 4. Uma kwenzeka ngilahlekelwa ukuziphatha kwami ​​​​kamuva ngamathosti amaningi: Ngiyabonga, nawe.
 5. Iba nenqwaba ye-mistletoe kulo Khisimuzi…kanye nokuqabula okuningi okuhle!
 6. Kulokhisimusi, ngiyisipho sakho. Ayikho inkinga.
 7. Ngethemba ukuthi amakhalori owazuza ngoKhisimusi aphelile ngoNyaka Omusha. Amaholide amahle!
 8. Amaholide amahle! Kwangathi zonke izibani zakho zokuhlobisa zingasebenza kahle kule nkathi. Ngethemba ukuthi ukhisimusi wakho uyakhanya!
 9. Kwabanye, ingxenye engcono kakhulu kaKhisimusi iyenzeka... uma konke sekuphelile. Ngikufisela ukhisimusi ongenangcindezi!
 10. Bathi izipho zikakhisimusi ezingcono kakhulu ziphuma enhliziyweni… kodwa ukheshi namakhadi ezipho enza izimanga futhi. Amaholide amahle!

Imikhonzo kaKhisimusi yothando yabashadikazi

Kwangathi uthando lwethu lungakhanya ngaphezu kwezibani zesihlahla

Uzakwethu uhlala engumuntu esilangazelela ukuchitha isikhathi naye ngoKhisimusi, futhi-ke, sisebenzisa isenzakalo esikhethekile, sizwakalise ukuthi sibazisa kangakanani ngamazwi afana nalawa:

 1. Engikufunayo kulokhisimusi nguwe.
 2. Uyisipho engisicela ku-Santa njalo ngonyaka futhi angisoze ngakhathala ukusicela! Akukho lutho olungcono kunokuchitha uKhisimusi nawe.
 3. Ukhisimusi omuhle, sithandwa. Woza ungiqabule ngaphansi kwe-mistletoe.
 4. UKhisimusi uwukuchitha isikhathi nalabo obakhathalela kakhulu. Ngakho qiniseka ukuthi uchitha usuku lonke nami kusasa. Ukhisimusi omuhle, sithandwa!
 5. Ukuba nawe ngoKhisimusi kungenza ngizizwe ngiyingane futhi. Ngaphandle kokuthi esikhundleni sokulindela izipho zami, ngibheke phambili ekuqabuleni kwethu.
 6. Kungakhathaliseki ukuthi yisiphi isipho engithola ngaphansi kwesihlahla sikaKhisimusi, uyikho konke engikudingayo. Ukhisimusi omuhle sithandwa sami.
 7. Uyisipho sikaKhisimusi esingcono kakhulu engingasithola.
 8. Noma singeke sikwazi ukugubha uKhisimusi ndawonye kulo nyaka, ngicela nikhumbule ukuthi nihlezi nisemicabangweni yami. Ngothando olusuka ekujuleni kwenhliziyo yami.
 9. Kwangathi uthando lwethu lungakhanya ngaphezu kwezibani zesihlahla. Jabulela Ukhisimusi!
 10. Angikwazi ukucabanga enye indlela engingathanda ukuchitha ngayo uKhisimusi ngaphandle kokugona.

Okuqukethwe yi-athikili kunamathela ezimisweni zethu ze izimiso zokuhlelela. Ukubika iphutha chofoza lapha.

Yiba ngowokuqala ukuphawula

Shiya umbono wakho

Ikheli lakho le ngeke ishicilelwe. Ezidingekayo ibhalwe nge *

*

*

 1. Ubhekele idatha: I-Actualidad Blog
 2. Inhloso yedatha: Lawula Ugaxekile, ukuphathwa kwamazwana.
 3. Ukusemthethweni: Imvume yakho
 4. Ukuxhumana kwemininingwane: Imininingwane ngeke idluliselwe kubantu besithathu ngaphandle kwesibopho esisemthethweni.
 5. Isitoreji sedatha: Idatabase ebanjwe yi-Occentus Networks (EU)
 6. Amalungelo: Nganoma yisiphi isikhathi ungakhawulela, uthole futhi ususe imininingwane yakho.